Oddíl světlušek

Jsme holky mezi 7 a 10 lety, říkáme si Stonožky. Od roku 2000 fungujeme pod oddílem starších skautek Amazonek, jako samostatný oddíl pro mladší věkovou skupinu. Program připravujeme především podle skautské výchovné metody, věnujeme se poznávání přírody, rukodělným činnostem, rozvíjení sociálních dovedností a to především formou her a zážitků.

Co v oddíle děláme?

  • Jednou za týden se scházíme v klubovně.
  • Zhruba jednou za měsíc jezdíme na výpravu, ideálně vícedenní. Pokud to počasí dovolí, spíme venku pod stanem či plachtou.
  • V zimě jezdíme na týdenní zimní tábor na běžky.
  • Náš skautský rok završuje dvoutýdenní letní tábor pod podsadové stany.
Právě máme plno, ale můžeme vás zapsat na čekací listinu.

Skautskou činnost tvoří všechny tyto aktivity dohromady. Holky se mimo jiné učí žít ve skupině vrstevníků, umět říct svůj názor a zároveň přijímat ty ostatní, respektovat domluvená pravidla a trávit volný čas venku, v přírodě a v pohybu.

Kde se scházíme

Nejčastěji v naší klubovně na Vinohradech, v Korunní 60. Občas také na skautské základně pod Parukářkou.

Kontakt

amazonky84@skaut.cz

Junák - český skaut, z.s.